Thứ sáu, 09/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Định
 • Cô giáo Trần Minh Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   02436626731
  • Email:
   C2tandinh-hm@hanoiedu.vn
 • Cô giáo Nguyễn Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   02436626731
  • Email:
   C2tandinh-hm@hanoiedu.vn
 • Cô giáo Vũ Tú Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   02436626731
  • Email:
   C2tandinh-hm@hanoiedu.vn
 • Cô giáo Lê Ngọc Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02436626731
  • Email:
   c2tandinh-hm@hanoiedu.vn
 • Chu Thị Xuân Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02436626731
  • Email:
   c2tandinh-hm@hanoiedu.vn