image(54).png

Cô giáo Trần Thị Quỳnh Vân - Hiệu trưởng

 

Cô giáo Lê Ngọc Quỳnh

Phó hiệu trưởng

Cô giáo Đỗ Thị Thu Lan

Phó hiệu trưởng

 

image(59).png

Cô giáo Lê Huyền Trang

Tổ trưởng tổ Tự nhiên

 

image(58).png

Cô giáo Trần Minh Luyến

Tổ phó tổ Xã hội

image(60).png

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ tịch công đoàn

image(56).png

Cô giáo Nguyễn Mai Hương

Tổ trưởng tổ Xã hội

image(59).png

Cô giáo Nguyễn Thị Đào

Tổ phó tổ Tự nhiên

image(61).png

Cô giáo Nguyễn Lệ Hoa

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

 

 

Cô giáo Hoàng Thiên Trang

Tổng phụ trách