Tuesday, 16/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ TUYỂN SINH

DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ TUYỂN SINH

                               Trường: THCS Tân Định

                   Năm học 2021-2022 (21h 28/7/2021)

TTTrạng tháiHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinh
1Đã duyệtHà Thị Bình AnNữ29/03/2010Hà Nội
2Đã duyệtLương Ngọc AnNam14/07/2010Hà Nội
3Đã duyệtNguyễn Đức Minh AnNam21/03/2010Hà Nội
4Đã duyệtNguyễn Khánh AnNữ24/03/2010Hà Nội
5Đã duyệtNguyễn Khánh AnNữ25/09/2010Hà Nội
6Đã duyệtNguyễn Thảo Ngân AnNữ06/04/2010Hà Nội
7Đã duyệtNguyễn Vũ Tâm AnNữ26/09/2010Hà Nội
8Đã duyệtPhạm Bảo AnNữ28/12/2010Hà Nội
9Đã duyệtPhạm Thanh AnNữ29/11/2010Hà Nội
10Đã duyệtTriệu Trúc AnNữ27/11/2010Hà Nội
11Đã duyệtTrịnh Xuân AnNam18/08/2010Hà Nội
12Đã duyệtVũ Hà AnNữ26/09/2010Hà Nội
13Đã duyệtBùi Hoàng AnhNam04/10/2010Hà Nội
14Đã duyệtBùi Kiều AnhNữ11/07/2010Hà Nội
15Đã duyệtBùi Ngọc AnhNữ24/12/2010Hà Nội
16Đã duyệtĐặng Tiến AnhNam19/12/2010Hà Nội
17Đã duyệtĐặng Tuệ AnhNữ13/06/2010Hà Nội
18Đã duyệtĐặng Việt AnhNam12/12/2010Hà Nội
19Đã duyệtĐào Minh AnhNữ16/11/2010Hà Nội
20Đã duyệtĐào Nhật AnhNam04/06/2010Hà Nội
21Đã duyệtĐinh Diệp AnhNữ09/10/2010Hà Nội
22Đã duyệtĐỗ Đức AnhNam18/08/2010Tỉnh Thanh Hóa
23Đã duyệtĐỗ Phương AnhNữ20/01/2010Hà Nội
24Đã duyệtDương Ngọc AnhNữ23/08/2010Hà Nội
25Đã duyệtHoàng Gia AnhNữ17/03/2010Hà Nội
26Đã duyệtHoàng Nam AnhNam04/02/2010Hà Nội
27Đã duyệtLại Nguyễn Tú AnhNữ23/04/2010Hà Nội
28Đã duyệtLê Đình Hải AnhNam27/01/2010Hà Nội
29Đã duyệtLê Đức Bảo AnhNam19/06/2010Hà Nội
30Đã duyệtLê Hà AnhNữ21/06/2010Hà Nội
31Đã duyệtLê Minh AnhNữ31/12/2010Hà Nội
32Đã duyệtLê Thị Hiền AnhNữ03/03/2010Hà Nội
33Đã duyệtLương Tuấn AnhNam21/08/2010Hà Nội
34Đã duyệtMạch Lương Hoài AnhNữ21/12/2010Hà Nội
35Đã duyệtNgô Hà AnhNữ21/12/2009Hà Nội
36Đã duyệtNguyễn Châu AnhNữ09/10/2010Hà Nội
37Đã duyệtNguyễn Đặng Hồng AnhNữ18/11/2010Hà Nội
38Đã duyệtNguyễn Đức AnhNam22/07/2010Hà Nội
39Đã duyệtNguyễn Đức AnhNam20/08/2010Hà Nội
40Đã duyệtNguyễn Duy AnhNam31/07/2010Hà Nội
41Đã duyệtNguyễn Duy Nam AnhNam10/12/2010Hà Nội
42Đã duyệtNguyễn Hoàng Quỳnh AnhNữ05/01/2010Hà Nội
43Đã duyệtNguyễn Minh Hải AnhNam29/03/2010Hà Nội
44Đã duyệtNguyễn Nam AnhNam16/11/2010Hà Nội
45Đã duyệtNguyễn Nghiêm Đức AnhNam22/09/2010Hà Nội
46Đã duyệtNguyễn Ngọc AnhNữ24/09/2010Hà Nội
47Đã duyệtNguyễn Ngọc Hoài AnhNữ03/10/2010Hà Nội
48Đã duyệtNguyễn Ngọc Minh AnhNam31/07/2010Hà Nội
49Đã duyệtNguyễn Ngọc Nhật AnhNam31/07/2010Hà Nội
50Đã duyệtNguyễn Quang AnhNam16/08/2010Hà Nội
51Đã duyệtNguyễn Quỳnh AnhNữ02/09/2010Hà Nội
52Đã duyệtNguyễn Thị Thảo AnhNữ04/07/2010Hà Nội
53Đã duyệtNguyễn Tú AnhNữ17/03/2010Hà Nội
54Đã duyệtPhạm Duy Phúc AnhNam26/08/2010Hà Nội
55Đã duyệtPhạm Hà Kim AnhNữ09/12/2010Hà Nội
56Đã duyệtPhạm Nguyễn Hải AnhNữ04/04/2010Hà Nội
57Đã duyệtPhan Đức AnhNam09/08/2010Hà Nội
58Đã duyệtTrần Diệp AnhNữ02/05/2010Hà Nội
59Đã duyệtTrần Đức AnhNam28/05/2010Hà Nội
60Đã duyệtTrần Đức AnhNam01/02/2010Hà Nội
61Đã duyệtTrần Quang AnhNam17/11/2010Hà Nội
62Đã duyệtTrần Thị Quỳnh AnhNữ09/07/2010Tỉnh Nam Định
63Đã duyệtTrần Tuyết AnhNữ17/12/2010Hà Nội
64Đã duyệtTrịnh Nam AnhNam05/05/2010Hà Nội
65Đã duyệtTrương Quỳnh AnhNữ11/01/2010Hà Nội
66Đã duyệtTrần Hoàng ÁnhNam10/10/2009Hà Nội
67Đã duyệtTrần Ngọc ÁnhNữ19/05/2010Tỉnh Nam Định
68Đã duyệtTrần Ngọc ÁnhNữ18/02/2010Hà Nội
69Đã duyệtĐỗ Huy BáchNam23/11/2010Hà Nội
70Đã duyệtHoàng Lê Việt BáchNam18/09/2010Hà Nội
71Đã duyệtLê Nguyễn Hữu BáchNam07/04/2010Hà Nội
72Đã duyệtNguyễn Gia BáchNam30/04/2010Hà Nội
73Đã duyệtNguyễn Khổng BáchNam28/09/2010Hà Nội
74Đã duyệtVũ Xuân BáchNam05/02/2010Hà Nội
75Đã duyệtNguyễn Khánh BăngNữ19/06/2010Hà Nội
76Đã duyệtNguyễn Dương Bảo BảoNam23/09/2010Hà Nội
77Đã duyệtNguyễn Gia BảoNam30/12/2010Hà Nội
78Đã duyệtNguyễn Hoàng Gia bảoNam20/12/2010Hà Nội
79Đã duyệtNguyễn Quốc Gia BảoNam10/10/2010Hà Nội
80Đã duyệtNguyễn Thái BìnhNam14/12/2010Hà Nội
81Đã duyệtPhí  Ngọc BìnhNam02/01/2010Hà Nội
82Đã duyệtĐoàn Ngọc Minh ChâuNữ08/07/2010Hà Nội
83Đã duyệtNguyễn Hồng ChâuNữ17/12/2010Hà Nội
84Đã duyệtNguyễn Minh ChâuNữ20/08/2010Hà Nội
85Đã duyệtTrần Ngọc Bảo ChâuNữ27/03/2010Hà Nội
86Đã duyệtTrần Ngọc Minh ChâuNữ12/05/2010Hà Nội
87Đã duyệtHồ Vũ Phương ChiNữ25/05/2010Hà Nội
88Đã duyệtHoàng Yến ChiNữ07/09/2010Hà Nội
89Đã duyệtLê Hà ChiNữ19/01/2010Hà Nội
90Đã duyệtLê Tuệ ChiNữ03/02/2010Hà Nội
91Đã duyệtMa Khánh ChiNữ17/04/2010Hà Nội
92Đã duyệtNguyễn Khánh ChiNữ29/09/2010Hà Nội
93Đã duyệtNguyễn Lê Quỳnh ChiNữ09/11/2010Hà Nội
94Đã duyệtNguyễn Quỳnh ChiNữ29/08/2010Hà Nội
95Đã duyệtNguyễn Quỳnh ChiNữ21/09/2010Hà Nội
96Đã duyệtNguyễn Thủy ChiNữ31/10/2010Hà Nội
97Đã duyệtNguyễn Minh ĐăngNam02/11/2010Hà Nội
98Đã duyệtVũ Hải ĐăngNam11/02/2010Hà Nội
99Đã duyệtHoàng Phú ĐạtNam12/07/2010Hà Nội
100Đã duyệtNguyễn Tiến ĐạtNam21/10/2010Hà Nội
101Đã duyệtTống Trọng ĐạtNam18/09/2010Hà Nội
102Đã duyệtTrần Minh ĐạtNam19/10/2010Hà Nội
103Đã duyệtVũ Tiến ĐạtNam08/01/2010Hà Nội
104Đã duyệtĐỗ Bảo DiệpNữ17/11/2010Hà Nội
105Đã duyệtNguyễn Bảo Ngọc DiệpNữ15/10/2010Hà Nội
106Đã duyệtNguyễn Ngọc DiệpNữ12/03/2010Hà Nội
107Đã duyệtNguyễn Ngọc DiệpNữ03/01/2010Hà Nội
108Đã duyệtTrương Ngọc DiệpNữ16/02/2010Tỉnh Hưng Yên
109Đã duyệtCao Duy Minh ĐứcNam15/02/2010Tỉnh Phú Thọ
110Đã duyệtĐào Nguyên ĐứcNam03/05/2010Hà Nội
111Đã duyệtHoàng Minh ĐứcNam16/10/2010Hà Nội
112Đã duyệtNgô Minh ĐứcNam23/01/2010Hà Nội
113Đã duyệtNguyễn Thế ĐứcNam13/12/2010Hà Nội
114Đã duyệtTrần Duy ĐứcNam03/11/2010Hà Nội
115Đã duyệtVũ Minh ĐứcNam19/11/2010Hà Nội
116Đã duyệtHoàng Nghĩa DũngNam24/10/2010Hà Nội
117Đã duyệtLê Quang DũngNam30/08/2010Hà Nội
118Đã duyệtNguyễn Lương DũngNam22/09/2010Hà Nội
119Đã duyệtNguyễn Quang DũngNam12/08/2010Hà Nội
120Đã duyệtVũ Tiến DũngNam03/11/2010Hà Nội
121Đã duyệtĐỗ Thùy DươngNữ10/07/2010Hà Nội
122Đã duyệtLê Đức DươngNam17/07/2010Hà Nội
123Đã duyệtLê Thái DươngNam07/08/2010Hà Nội
124Đã duyệtNguyễn Cao DươngNam14/12/2010Hà Nội
125Đã duyệtNguyễn Minh DươngNam17/01/2010Hà Nội
126Đã duyệtNguyễn Thùy DươngNữ17/05/2010Hà Nội
127Đã duyệtPhạm Thùy DươngNữ24/12/2010Hà Nội
128Đã duyệtPhạm Thùy DươngNữ21/02/2010Hà Nội
129Đã duyệtPhạm Tùng DươngNam07/12/2010Hà Nội
130Đã duyệtNguyễn Đức DuyNam06/10/2010Hà Nội
131Đã duyệtNguyễn Lê Khánh DuyNam09/05/2010Hà Nội
132Đã duyệtNguyễn Trí DuyNam16/08/2010Hà Nội
133Đã duyệtTrần Khương DuyNam28/02/2010Hà Nội
134Đã duyệtNguyễn Bá GiaNam12/05/2010Hà Nội
135Đã duyệtĐỗ Thị GiangNữ26/01/2010Tỉnh Hà Giang
136Đã duyệtHoàng Ngọc Hương GiangNữ27/04/2010Hà Nội
137Đã duyệtNguyễn Đỗ Hương GiangNữ23/05/2010Hà Nội
138Đã duyệtNguyễn Hương GiangNữ09/04/2010Tỉnh Vĩnh Phúc
139Đã duyệtTrần Hương GiangNữ13/09/2010Hà Nội
140Đã duyệtCao Thiên HàNữ17/07/2010Hà Nội
141Đã duyệtHoàng Khánh HàNữ11/08/2010Hà Nội
142Đã duyệtHoàng Thanh HàNữ03/05/2010Hà Nội
143Đã duyệtLê Nguyễn Khánh HàNam09/09/2010Hà Nội
144Đã duyệtNguyễn Nguyệt HàNữ06/08/2010Hà Nội
145Đã duyệtNguyễn Phương HàNữ04/10/2010Hà Nội
146Đã duyệtNguyễn Thái HàNữ31/05/2010Hà Nội
147Đã duyệtNguyễn Thái HàNữ10/12/2010Hà Nội
148Đã duyệtNguyễn Thanh HàNữ28/06/2010Tỉnh Hà Nam
149Đã duyệtNguyễn Thị Hồng HàNữ05/11/2010Hà Nội
150Đã duyệtNguyễn Thị Thu HàNữ25/03/2010Tỉnh Hưng Yên
151Đã duyệtTrương Thị Diệu HàNữ08/12/2010Hà Nội
152Đã duyệtVũ Trần Bắc HàNam23/01/2010Hà Nội
153Đã duyệtNguyễn Minh HảiNam23/11/2010Hà Nội
154Đã duyệtNguyễn Minh HảiNữ04/06/2010Tỉnh Thanh Hóa
155Đã duyệtTrần Hồng HảiNam11/11/2010Tỉnh Thái Bình
156Đã duyệtĐỗ Bảo HânNữ08/09/2010Hà Nội
157Đã duyệtTrần Ngọc HânNữ17/08/2010Hà Nội
158Đã duyệtVũ Ngọc Gia HânNữ07/07/2010Hà Nội
159Đã duyệtLa Thanh HằngNữ20/12/2010Hà Nội
160Đã duyệtNgô Thị Minh HằngNữ24/07/2010Hà Nội
161Đã duyệtNguyễn Phương HằngNữ04/10/2010Hà Nội
162Đã duyệtĐặng Trần Nguyên HạnhNữ11/12/2010Hà Nội
163Đã duyệtNguyễn An Bích HiềnNữ10/03/2010Hà Nội
164Đã duyệtVương Đình HiệpNam21/06/2010Hà Nội
165Đã duyệtHà Minh HiếuNam31/10/2010Hà Nội
166Đã duyệtNguyễn Đức HiếuNam17/05/2010Hà Nội
167Đã duyệtNguyễn Minh HiếuNam10/10/2010Hà Nội
168Đã duyệtNguyễn Tá Lê HiếuNam30/10/2010Hà Nội
169Đã duyệtTrịnh Minh HiếuNam05/10/2010Hà Nội
170Đã duyệtVũ Trọng HiếuNam28/02/2010Hà Nội
171Đã duyệtĐặng Vương HoaNữ06/05/2010Hà Nội
172Đã duyệtLê Vũ Phúc HòaNữ02/06/2010Hà Nội
173Đã duyệtNguyễn Việt HoàngNam04/02/2010Hà Nội
174Đã duyệtTrần Huy HoàngNam28/09/2010Hà Nội
175Đã duyệtVũ Minh HoàngNam22/01/2010Hà Nội
176Đã duyệtTrần Duy HùngNam17/01/2010Hà Nội
177Đã duyệtBùi Chí HưngNam22/12/2010Hà Nội
178Đã duyệtCung Minh HưngNam06/01/2010Hà Nội
179Đã duyệtĐào Đức Thịnh HưngNam12/07/2010Hà Nội
180Đã duyệtĐinh Tiến HưngNam12/01/2010Hà Nội
181Đã duyệtHoàng Gia HưngNam18/10/2010Hà Nội
182Đã duyệtLê Đình Phú HưngNam20/10/2010Hà Nội
183Đã duyệtLê Gia HưngNam01/03/2010Hà Nội
184Đã duyệtLê Việt HưngNam08/07/2010Hà Nội
185Đã duyệtNguyễn Phúc HưngNam25/07/2010Hà Nội
186Đã duyệtNguyễn Thái HưngNam14/01/2010Hà Nội
187Đã duyệtNguyễn Vũ Phúc HưngNam30/09/2010Hà Nội
188Đã duyệtPhạm Gia HưngNam18/05/2010Hà Nội
189Đã duyệtPhạm Kiến HưngNam04/04/2010Hà Nội
190Đã duyệtTrần Duy HưngNam11/08/2010Hà Nội
191Đã duyệtTrần Khải HưngNam02/11/2010Tỉnh Thái Bình
192Đã duyệtBùi Thị Lan HươngNữ28/09/2010Hà Nội
193Đã duyệtHoàng Hải Quỳnh HươngNữ30/03/2010Hà Nội
194Đã duyệtVũ Minh HươngNữ14/10/2010Hà Nội
195Đã duyệtLê Bảo HuyNam28/09/2010Hà Nội
196Đã duyệtLê Gia HuyNam27/07/2010Hà Nội
197Đã duyệtLê Quang HuyNam19/12/2010Hà Nội
198Đã duyệtMai Gia HuyNam31/01/2010Hà Nội
199Đã duyệtNguyễn Gia HuyNam06/03/2010Hà Nội
200Đã duyệtNguyễn Gia HuyNam06/05/2010Hà Nội
201Đã duyệtNguyễn Quang HuyNam20/09/2010Hà Nội
202Đã duyệtNguyễn Quang HuyNam16/08/2010Hà Nội
203Đã duyệtPhạm Gia HuyNam04/08/2010Hà Nội
204Đã duyệtPhạm Lâm HuyNam14/11/2010Hà Nội
205Đã duyệtTống Gia HuyNam17/10/2010Hà Nội
206Đã duyệtTrần Gia HuyNam20/03/2010Hà Nội
207Đã duyệtTừ Minh HuyNam26/02/2010Hà Nội
208Đã duyệtLê Khánh HuyềnNữ17/02/2010Hà Nội
209Đã duyệtNguyễn Khánh HuyềnNữ02/09/2010Hà Nội
210Đã duyệtPhan Minh HuyềnNữ27/03/2010Hà Nội
211Đã duyệtVũ Ngọc HuyềnNữ09/10/2010Hà Nội
212Đã duyệtĐặng Tiến KhảiNam12/03/2010Hà Nội
213Đã duyệtNguyễn Văn KhảiNam11/06/2010Hà Nội
214Đã duyệtĐỗ Minh KhangNam11/11/2010 Hồ Chí Minh
215Đã duyệtNgô Thuận KhangNam02/11/2010Hà Nội
216Đã duyệtNguyễn Mạnh KhangNam02/02/2010Hà Nội
217Đã duyệtTrương Đức KhangNam18/05/2010Hà Nội
218Đã duyệtHà Hoàng Gia KhánhNam27/06/2010Tỉnh Quảng Ninh
219Đã duyệtLương Hữu KhánhNam19/02/2010Hà Nội
220Đã duyệtNguyễn Nam KhánhNam05/05/2010Hà Nội
221Đã duyệtNguyễn Nam KhánhNam18/02/2010Hà Nội
222Đã duyệtNguyễn Nam KhánhNam16/10/2010Hà Nội
223Đã duyệtPhạm Huy KhánhNam26/07/2010Hà Nội
224Đã duyệtPhạm Quốc KhánhNam29/08/2010Hà Nội
225Đã duyệtTạ Gia KhánhNam15/06/2009Hà Nội
226Đã duyệtTrần Nam KhánhNam02/11/2010Hà Nội
227Đã duyệtTrịnh Duy KhánhNam07/11/2010Hà Nội
228Đã duyệtHà Gia KhoaNam05/10/2010Hà Nội
229Đã duyệtLê Nguyên KhoaNam08/08/2010Hà Nội
230Đã duyệtNguyễn Đăng KhoaNam25/09/2010Hà Nội
231Đã duyệtTrần Anh KhoaNam24/12/2010Hà Nội
232Đã duyệtDương Gia KhôiNam24/08/2010Hà Nội
233Đã duyệtHà Anh KhôiNam19/10/2010Hà Nội
234Đã duyệtNgô Bá Anh KhôiNam01/09/2010Hà Nội
235Đã duyệtNguyễn Minh KhôiNam11/11/2010Hà Nội
236Đã duyệtTrần Đăng KhôiNam01/09/2010Hà Nội
237Đã duyệtTrần Vũ KhôiNam09/12/2010Hà Nội
238Đã duyệtĐỗ Trần Minh KhuêNữ08/09/2010Hà Nội
239Đã duyệtNguyễn Minh KhuêNữ11/07/2010Hà Nội
240Đã duyệtMai Mạnh KiênNam10/09/2010Hà Nội
241Đã duyệtNguyễn Đức Trung KiênNam05/03/2010Hà Nội
242Đã duyệtNguyễn Trung KiênNam20/07/2010Hà Nội
243Đã duyệtLê Tuấn KiệtNam20/10/2010Hà Nội
244Đã duyệtBùi Thanh LâmNam17/09/2010Hà Nội
245Đã duyệtBùi Tuấn LâmNam07/03/2010Hà Nội
246Đã duyệtĐỗ Hoàng LâmNam19/08/2010Hà Nội
247Đã duyệtNguyễn Hoa LâmNữ28/09/2010Hà Nội
248Đã duyệtNguyễn Ngọc Thùy LâmNữ22/11/2010Hà Nội
249Đã duyệtNguyễn Quế LâmNữ30/10/2010Hà Nội
250Đã duyệtNguyễn Thanh LâmNam03/11/2010Hà Nội
251Đã duyệtNguyễn Thanh LâmNam09/12/2010Hà Nội
252Đã duyệtNguyễn Tuệ LâmNữ06/09/2010Hà Nội
253Đã duyệtNguyễn Văn Thái LâmNam12/06/2010Hà Nội
254Đã duyệtPhạm Khương LâmNam14/04/2010Hà Nội
255Đã duyệtPhạm Phan Bảo LâmNam08/05/2010Hà Nội
256Đã duyệtVũ Tuấn LâmNam11/05/2010Hà Nội
257Đã duyệtNgọc Diễm LanNữ09/03/2010Hà Nội
258Đã duyệtNguyễn Phương LanNữ29/04/2010Hà Nội
259Đã duyệtĐặng Gia LinhNữ03/10/2010Hà Nội
260Đã duyệtĐặng Nguyễn Thùy LinhNữ13/05/2010Hà Nội
261Đã duyệtĐỗ Phương LinhNữ14/02/2010Hà Nội
262Đã duyệtHoàng Ngọc LinhNữ06/07/2010Hà Nội
263Đã duyệtLê Diệu LinhNữ19/02/2010Hà Nội
264Đã duyệtLê Phương LinhNữ12/04/2010Hà Nội
265Đã duyệtLê Thảo LinhNữ10/01/2010Tỉnh Thanh Hóa
266Đã duyệtNgô Trần Mỹ LinhNữ11/09/2010Hà Nội
267Đã duyệtNguyễn Ánh LinhNữ22/11/2010Hà Nội
268Đã duyệtNguyễn Cẩm LinhNữ15/07/2010Hà Nội
269Đã duyệtNguyễn Hà LinhNữ30/07/2010Hà Nội
270Đã duyệtNguyễn Kiều LinhNữ01/01/2010Hà Nội
271Đã duyệtNguyễn Ngọc LinhNữ05/09/2010Hà Nội
272Đã duyệtNguyễn Ngọc LinhNữ15/02/2010Hà Nội
273Đã duyệtNguyễn Ngọc Trang LinhNữ31/10/2010Hà Nội
274Đã duyệtNguyễn Nhật LinhNam25/11/2010Hà Nội
275Đã duyệtNguyễn Vũ Thủy LinhNữ06/04/2010Hà Nội
276Đã duyệtPhạm Hà LinhNữ04/07/2010Hà Nội
277Đã duyệtPhạm Hà LinhNữ01/12/2010Hà Nội
278Đã duyệtPhạm Ngọc LinhNữ30/03/2010Hà Nội
279Đã duyệtPhạm Ngọc Bảo LinhNữ27/05/2010Hà Nội
280Đã duyệtPhạm Thùy LinhNữ05/01/2010Hà Nội
281Đã duyệtPhan Hà LinhNữ20/12/2010Hà Nội
282Đã duyệtPhan Kiều LinhNữ30/08/2010Hà Nội
283Đã duyệtTạ Gia LinhNữ11/08/2010Tỉnh Hưng Yên
284Đã duyệtTạ Hà LinhNữ06/06/2010Hà Nội
285Đã duyệtTrần Khánh LinhNữ17/10/2010Hà Nội
286Đã duyệtTrần Khánh LinhNữ26/10/2010Hà Nội
287Đã duyệtTrần Ngọc LinhNữ11/09/2010Hà Nội
288Đã duyệtTrần Tú LinhNữ21/07/2010Hà Nội
289Đã duyệtTrịnh Hoàng Khánh LinhNữ04/11/2010Hà Nội
290Đã duyệtVũ Phương LinhNữ16/03/2010Hà Nội
291Đã duyệtNguyễn Thành LộcNam18/07/2010Hà Nội
292Đã duyệtLê Bùi Hải LongNam08/09/2010Hà Nội
293Đã duyệtNguyễn Hoàng LongNam06/10/2010Hà Nội
294Đã duyệtNguyễn Việt LongNam01/07/2010Hà Nội
295Đã duyệtMai Trần Khánh LyNữ24/05/2010Hà Nội
296Đã duyệtPhạm Xuân MaiNữ29/08/2010Tỉnh Nam Định
297Đã duyệtTrần Phương MaiNữ30/07/2010Hà Nội
298Đã duyệtVũ Đắc Thanh MaiNữ10/10/2010Hà Nội
299Đã duyệtBùi Ngọc MiNữ27/06/2010Hà Nội
300Đã duyệtLê Nguyễn Hà MiNữ12/09/2010Hà Nội
301Đã duyệtBùi Nguyễn Tuệ MinhNữ07/09/2010Hà Nội
302Đã duyệtĐặng Hải MinhNam22/01/2010Hà Nội
303Đã duyệtĐặng Nhật MinhNam24/11/2010Hà Nội
304Đã duyệtĐinh Quang MinhNam14/04/2010Hà Nội
305Đã duyệtĐỗ Hồng MinhNam11/05/2010Hà Nội
306Đã duyệtĐỗ Như Quang MinhNam18/01/2010Hà Nội
307Đã duyệtDương Phương MinhNữ15/07/2010Hà Nội
308Đã duyệtLê MinhNam29/09/2010Hà Nội
309Đã duyệtLê Duy MinhNam14/05/2010Hà Nội
310Đã duyệtLê Hải MinhNam25/02/2010Hà Nội
311Đã duyệtNguyễn Bá Vũ MinhNam10/03/2010Hà Nội
312Đã duyệtNguyễn Bình MinhNam29/08/2010Hà Nội
313Đã duyệtNguyễn Bùi Hoàng MinhNam02/05/2010Hà Nội
314Đã duyệtNguyễn Giang MinhNam22/01/2010Hà Nội
315Đã duyệtNguyễn Hải MinhNam28/10/2010Hà Nội
316Đã duyệtNguyễn Hoàng MinhNam02/05/2010Hà Nội
317Đã duyệtNguyễn Khôi MinhNam13/03/2010Hà Nội
318Đã duyệtNguyễn Nhật MinhNam07/07/2010Hà Nội
319Đã duyệtNguyễn Quang MinhNam25/07/2010Hà Nội
320Đã duyệtNguyễn Quang MinhNam14/08/2010Hà Nội
321Đã duyệtNguyễn Tuấn MinhNam08/02/2010Hà Nội
322Đã duyệtPhạm Bình MinhNam02/10/2010Hà Nội
323Đã duyệtPhan Quang Nhật MinhNam17/05/2010Hà Nội
324Đã duyệtPhí Trần Khánh MinhNữ07/02/2010Hà Nội
325Đã duyệtPhó Đức MinhNam08/09/2010Hà Nội
326Đã duyệtTống Công MinhNam27/07/2010Hà Nội
327Đã duyệtTrần Duy MinhNam22/08/2010Hà Nội
328Đã duyệtTrần Tuấn MinhNam21/11/2010Hà Nội
329Đã duyệtVũ Tuệ MinhNữ26/05/2010Hà Nội
330Đã duyệtCù Hà MyNữ11/05/2010Hà Nội
331Đã duyệtNgô Bích Hà MyNữ07/02/2010Hà Nội
332Đã duyệtNguyễn Trà MyNữ23/07/2010Hà Nội
333Đã duyệtPhạm Hà MyNữ12/03/2010Hà Nội
334Đã duyệtTrần Hà MyNữ26/05/2010