Thursday, 20/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT - TRÚNG TUYỂN

                                                           

                       DANH SÁCH HỌC SINH  ĐĂNG KÝ DỰ XÉT - TRÚNG TUYỂN

                                                   TRƯỜNG THCS TÂN ĐỊNH

                                                           HỆ: CÔNG LẬP

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộc
1Hà Thị Bình AnNữ29/03/2010Hà NộiKinh
2Lương Ngọc AnNam14/07/2010Hà NộiKinh
3Nguyễn Đức Minh AnNam21/03/2010Hà NộiKinh
4Nguyễn Khánh AnNữ24/03/2010Hà NộiKinh
5Nguyễn Khánh AnNữ25/09/2010Hà NộiKinh
6Nguyễn Thảo Ngân AnNữ06/04/2010Hà NộiKinh
7Nguyễn Vũ Tâm AnNữ26/09/2010Hà NộiKinh
8Phạm Bảo AnNữ28/12/2010Hà NộiKinh
9Phạm Linh Khánh AnNữ28/11/2010Hà NộiKinh
10Phạm Thanh AnNữ29/11/2010Hà NộiKinh
11Tạ Hà AnNữ20/12/2010Hà NộiMường
12Trần Trúc AnNữ22/03/2010Hà NộiKinh
13Triệu Trúc AnNữ27/11/2010Hà NộiKinh
14Trịnh Xuân AnNam18/08/2010Hà NộiKinh
15Vũ Hà AnNữ26/09/2010Hà NộiKinh
16Vũ Tường AnNữ14/04/2010Hà NộiKinh
17Bùi Hoàng AnhNam04/10/2010Hà NộiKinh
18Bùi Kiều AnhNữ11/07/2010Hà NộiKinh
19Bùi Ngọc AnhNữ24/12/2010Hà NộiKinh
20Đặng Châu AnhNữ15/01/2010Hà NộiKinh
21Đặng Tiến AnhNam19/12/2010Hà NộiKinh
22Đặng Tuệ AnhNữ13/06/2010Hà NộiKinh
23Đặng Việt AnhNam12/12/2010Hà NộiKinh
24Đào Minh AnhNữ16/11/2010Hà NộiKinh
25Đào Nhật AnhNam04/06/2010Hà NộiKinh
26Đinh Diệp AnhNữ09/10/2010Hà NộiKinh
27Đỗ Đức AnhNam18/08/2010 Thanh HóaKinh
28Đỗ Phương AnhNữ20/01/2010Hà NộiKinh
29Dương Ngọc AnhNữ23/08/2010Hà NộiKinh
30Hoàng Gia AnhNữ17/03/2010Hà NộiKinh
31Hoàng Nam AnhNam04/02/2010Hà NộiKinh
32Lại Nguyễn Tú AnhNữ23/04/2010Hà NộiKinh
33Lê Đình Hải AnhNam27/01/2010Hà NộiKinh
34Lê Đức Bảo AnhNam19/06/2010Hà NộiKinh
35Lê Hà AnhNữ21/06/2010Hà NộiKinh
36Lê Minh AnhNữ31/12/2010Hà NộiKinh
37Lê Thị Hiền AnhNữ03/03/2010Hà NộiKinh
38Lương Tuấn AnhNam21/08/2010Hà NộiNùng
39Mạch Lương Hoài AnhNữ21/12/2010Hà NộiSán Dìu
40Ngô Hà AnhNữ21/12/2009Hà NộiKinh
41Nguyễn Châu AnhNữ09/10/2010Hà NộiKinh
42Nguyễn Đặng Hồng AnhNữ18/11/2010Hà NộiKinh
43Nguyễn Đức AnhNam22/07/2010Hà NộiKinh
44Nguyễn Đức AnhNam20/08/2010Hà NộiKinh
45Nguyễn Duy AnhNam31/07/2010Hà NộiKinh
46Nguyễn Duy Nam AnhNam10/12/2010Hà NộiKinh
47Nguyễn Hoàng Quỳnh AnhNữ05/01/2010Hà NộiKinh
48Nguyễn Minh Hải AnhNam29/03/2010Hà NộiKinh
49Nguyễn Nam AnhNam16/11/2010Hà NộiKinh
50Nguyễn Nghiêm Đức AnhNam22/09/2010Hà NộiKinh
51Nguyễn Ngọc AnhNữ24/09/2010Hà NộiKinh
52Nguyễn Ngọc Hoài AnhNữ03/10/2010Hà NộiKinh
53Nguyễn Ngọc Minh AnhNam31/07/2010Hà NộiKinh
54Nguyễn Ngọc Nhật AnhNam31/07/2010Hà NộiKinh
55Nguyễn Quang AnhNam16/08/2010Hà NộiKinh
56Nguyễn Quỳnh AnhNữ02/09/2010Hà NộiKinh
57Nguyễn Thị Thảo AnhNữ04/07/2010Hà NộiKinh
58Nguyễn Tú AnhNữ17/03/2010Hà NộiKinh
59Phạm Duy Phúc AnhNam26/08/2010Hà NộiKinh
60Phạm Hà Kim AnhNữ09/12/2010Hà NộiKinh
61Phạm Nguyễn Hải AnhNữ04/04/2010Hà NộiKinh
62Phan Đức AnhNam09/08/2010Hà NộiKinh
63Phan Ninh Việt AnhNam03/07/2010 Nam ĐịnhKinh
64Trần Diệp AnhNữ02/05/2010Hà NộiKinh
65Trần Đức AnhNam28/05/2010Hà NộiKinh
66Trần Đức AnhNam01/02/2010Hà NộiKinh
67Trần Quang AnhNam17/11/2010Hà NộiKinh
68Trần Thị Quỳnh AnhNữ09/07/2010 Nam ĐịnhKinh
69Trần Tuấn AnhNam16/10/2010Hà NộiKinh
70Trần Tuyết AnhNữ17/12/2010Hà NộiKinh
71Trịnh Minh AnhNữ25/08/2010Hà NộiKinh
72Trịnh Nam AnhNam05/05/2010Hà NộiKinh
73Trương Quỳnh AnhNữ11/01/2010Hà NộiKinh
74Trần Hoàng ÁnhNam10/10/2009Hà NộiKinh
75Trần Ngọc ÁnhNữ19/05/2010 Nam ĐịnhKinh
76Trần Ngọc ÁnhNữ18/02/2010Hà NộiKinh
77Bồ Xuân BáchNam30/09/2010Hà NộiKinh
78Đỗ Huy BáchNam23/11/2010Hà NộiKinh
79Hoàng Lê Việt BáchNam18/09/2010Hà NộiKinh
80Lê Nguyễn Hữu BáchNam07/04/2010Hà NộiKinh
81Nguyễn Gia BáchNam30/04/2010Hà NộiKinh
82Nguyễn Khổng BáchNam28/09/2010Hà NộiKinh
83Vũ Xuân BáchNam05/02/2010Hà NộiKinh
84Nguyễn Khánh BăngNữ19/06/2010Hà NộiKinh
85Nguyễn Dương Bảo BảoNam23/09/2010Hà NộiKinh
86Nguyễn Gia BảoNam30/12/2010Hà NộiKinh
87Nguyễn Hoàng Gia bảoNam20/12/2010Hà NộiKinh
88Nguyễn Quốc Gia BảoNam10/10/2010Hà NộiKinh
89Nguyễn Thái BìnhNam14/12/2010Hà NộiKinh
90Phí  Ngọc BìnhNam02/01/2010Hà NộiKinh
91Đoàn Ngọc Minh ChâuNữ08/07/2010Hà NộiKinh
92Khương Gia Bảo ChâuNữ24/11/2010Hà NộiKinh
93Lê Minh ChâuNam29/09/2010Hà NộiKinh
94Nguyễn Hồng ChâuNữ17/12/2010Hà NộiKinh
95Nguyễn Minh ChâuNữ20/08/2010Hà NộiKinh
96Trần Ngọc Bảo ChâuNữ27/03/2010Hà NộiKinh
97Trần Ngọc Minh ChâuNữ12/05/2010Hà NộiKinh
98Bùi Khánh ChiNữ02/09/2010Hà NộiKinh
99Hồ Vũ Phương ChiNữ25/05/2010Hà NộiKinh
100Hoàng Yến ChiNữ07/09/2010Hà NộiKinh
101Lê Hà ChiNữ19/01/2010Hà NộiKinh
102Lê Tuệ ChiNữ03/02/2010Hà NộiKinh
103Ma Khánh ChiNữ17/04/2010Hà NộiKinh
104Nguyễn Khánh ChiNữ29/09/2010Hà NộiKinh
105Nguyễn Lê Quỳnh ChiNữ09/11/2010Hà NộiKinh
106Nguyễn Phương ChiNữ22/01/2010Hà NộiKinh
107Nguyễn Quỳnh ChiNữ29/08/2010Hà NộiKinh
108Nguyễn Quỳnh ChiNữ21/09/2010Hà NộiKinh
109Nguyễn Thủy ChiNữ31/10/2010Hà NộiKinh
110Nguyễn Minh ĐăngNam02/11/2010Hà NộiKinh
111Vũ Hải ĐăngNam11/02/2010Hà NộiKinh
112Hoàng Phú ĐạtNam12/07/2010Hà NộiKinh
113Nguyễn Tiến ĐạtNam21/10/2010Hà NộiKinh
114Nguyễn Tiến ĐạtNam22/02/2010Hà NộiKinh
115Tống Trọng ĐạtNam18/09/2010Hà NộiKinh
116Trần Minh ĐạtNam19/10/2010Hà NộiKinh
117Vũ Tiến ĐạtNam08/01/2010Hà NộiKinh
118Đỗ Bảo DiệpNữ17/11/2010Hà NộiKinh
119Nguyễn Bảo Ngọc DiệpNữ15/10/2010Hà NộiKinh
120Nguyễn Ngọc DiệpNữ12/03/2010Hà NộiKinh
121Nguyễn Ngọc DiệpNữ03/01/2010Hà NộiKinh
122Trương Ngọc DiệpNữ16/02/2010 Hưng YênKinh
123Cao Duy Minh ĐứcNam15/02/2010 Phú ThọKinh
124Đào Nguyên ĐứcNam03/05/2010Hà NộiKinh
125Hoàng Minh ĐứcNam16/10/2010Hà NộiKinh
126Ngô Minh ĐứcNam23/01/2010Hà NộiKinh
127Nguyễn Ngọc ĐứcNam21/04/2010Hà NộiKinh
128Nguyễn Thế ĐứcNam13/12/2010Hà NộiKinh
129Trần Duy ĐứcNam03/11/2010Hà NộiKinh
130Vũ Minh ĐứcNam19/11/2010Hà NộiKinh
131Nguyễn Thái DungNữ27/04/2010Hà NộiKinh
132Hoàng Nghĩa DũngNam24/10/2010Hà NộiKinh
133Lê Quang DũngNam30/08/2010Hà NộiKinh
134Nguyễn Lương DũngNam22/09/2010Hà NộiKinh
135Nguyễn Quang DũngNam12/08/2010Hà NộiKinh
136Vũ Tiến DũngNam03/11/2010Hà NộiKinh
137Đỗ Thùy DươngNữ10/07/2010Hà NộiKinh
138Lê Đức DươngNam17/07/2010Hà NộiKinh
139Lê Thái DươngNam07/08/2010Hà NộiKinh
140Nguyễn Cao DươngNam14/12/2010Hà NộiKinh
141Nguyễn Minh DươngNam17/01/2010Hà NộiKinh
142Nguyễn Thùy DươngNữ17/05/2010Hà NộiKinh
143Phạm Thùy DươngNữ24/12/2010Hà NộiKinh
144Phạm Thùy DươngNữ21/02/2010Hà NộiKinh
145Phạm Tùng DươngNam07/12/2010Hà NộiKinh
146Nguyễn Đức DuyNam06/10/2010Hà NộiKinh
147Nguyễn Lê Khánh DuyNam09/05/2010Hà NộiKinh
148Nguyễn Trí DuyNam16/08/2010Hà NộiKinh
149Trần Khương DuyNam28/02/2010Hà NộiKinh
150Nguyễn Bá GiaNam12/05/2010Hà NộiKinh
151Đỗ Thị GiangNữ26/01/2010 Hà GiangKinh
152Hoàng Ngọc Hương GiangNữ27/04/2010Hà NộiKinh
153Nguyễn Đỗ Hương GiangNữ23/05/2010Hà NộiKinh
154Nguyễn Hương GiangNữ09/04/2010 Vĩnh PhúcKinh
155Phạm Thu GiangNữ22/06/2010Hà NộiKinh
156Trần Hoàng GiangNam20/02/2010Hà NộiKinh
157Trần Hương GiangNữ13/09/2010Hà NộiKinh
158Cao Thiên HàNữ17/07/2010Hà NộiKinh
159Hoàng Khánh HàNữ11/08/2010Hà NộiKinh
160Hoàng Thanh HàNữ03/05/2010Hà NộiKinh
161Lê Nguyễn Khánh HàNam09/09/2010Hà NộiKinh
162Nguyễn Nguyệt HàNữ06/08/2010Hà NộiKinh
163Nguyễn Phương HàNữ04/10/2010Hà NộiKinh
164Nguyễn Thái HàNữ31/05/2010Hà NộiKinh
165Nguyễn Thái HàNữ10/12/2010Hà NộiKinh
166Nguyễn Thanh HàNữ28/06/2010 Hà NamKinh
167Nguyễn Thị Hồng HàNữ05/11/2010Hà NộiKinh
168Nguyễn Thị Thu HàNữ25/03/2010 Hưng YênKinh
169Trương Thị Diệu HàNữ08/12/2010Hà NộiKinh
170Vũ Trần Bắc HàNam23/01/2010Hà NộiKinh
171Hoàng Thế HảiNam20/08/2010Hà NộiKinh
172Nguyễn Minh HảiNam23/11/2010Hà NộiKinh
173Nguyễn Minh HảiNữ04/06/2010 Thanh HóaKinh
174Trần Hồng HảiNam11/11/2010 Thái BìnhKinh
175Đỗ Bảo HânNữ08/09/2010Hà NộiKinh
176Trần Khánh HânNữ30/01/2010Hà NộiKinh
177Trần Ngọc HânNữ17/08/2010Hà NộiKinh
178Vũ Ngọc Gia HânNữ07/07/2010Hà NộiKinh
179La Thanh HằngNữ20/12/2010Hà NộiKinh
180Ngô Thị Minh HằngNữ24/07/2010Hà NộiKinh
181Nguyễn Phương HằngNữ04/10/2010Hà NộiKinh
182Đặng Trần Nguyên HạnhNữ11/12/2010Hà NộiKinh
183Nguyễn An Bích HiềnNữ10/03/2010Hà NộiKinh
184Vương Đình HiệpNam21/06/2010Hà NộiKinh
185Hà Minh HiếuNam31/10/2010Hà NộiKinh
186Kiều Trung HiếuNam10/01/2010Hà NộiKinh
187Nguyễn Đức HiếuNam17/05/2010Hà NộiKinh
188Nguyễn Đức HiếuNam15/08/2010Hà NộiKinh
189Nguyễn Minh HiếuNam10/10/2010Hà NộiKinh
190Nguyễn Tá Lê HiếuNam30/10/2010Hà NộiKinh
191Trịnh Minh HiếuNam05/10/2010Hà NộiKinh
192Vũ Trọng HiếuNam28/02/2010Hà NộiKinh
193Đặng Vương HoaNữ06/05/2010Hà NộiKinh
194Lê Vũ Phúc HòaNữ02/06/2010Hà NộiKinh
195Nguyễn Việt HoàngNam04/02/2010Hà NộiKinh
196Trần Huy HoàngNam28/09/2010Hà NộiKinh
197Trần Việt HoàngNam28/12/2010Hà NộiKinh
198Vũ Minh HoàngNam22/01/2010Hà NộiKinh
199Nguyễn Văn HùngNam14/06/2010Hà NộiKinh
200Trần Duy HùngNam17/01/2010Hà NộiKinh
201Bùi Chí HưngNam22/12/2010Hà NộiKinh
202Cung Minh HưngNam06/01/2010Hà NộiKinh
203Đào Đức Thịnh HưngNam12/07/2010Hà NộiKinh
204Đinh Tiến HưngNam12/01/2010Hà NộiKinh
205Hoàng Gia HưngNam18/10/2010Hà NộiKinh
206Lê Đình Phú HưngNam20/10/2010Hà NộiKinh
207Lê Gia HưngNam01/03/2010Hà NộiKinh
208Lê Việt HưngNam08/07/2010Hà NộiKinh
209Nguyễn Gia HưngNam19/08/2010Hà NộiKinh
210Nguyễn Gia HưngNam13/02/2010Hà NộiKinh
211Nguyễn Phúc HưngNam25/07/2010Hà NộiKinh
212Nguyễn Thái HưngNam14/01/2010Hà NộiKinh
213Nguyễn Vũ Phúc HưngNam30/09/2010Hà NộiKinh
214Phạm Gia HưngNam18/05/2010Hà NộiKinh
215Phạm Kiến HưngNam04/04/2010Hà NộiKinh
216Trần Duy HưngNam11/08/2010Hà NộiKinh
217Trần Khải HưngNam02/11/2010 Thái BìnhKinh
218Bùi Thị Lan HươngNữ28/09/2010Hà NộiKinh
219Hoàng Hải Quỳnh HươngNữ30/03/2010Hà NộiKinh
220Vũ Minh HươngNữ14/10/2010Hà NộiKinh
221Lê Bảo HuyNam28/09/2010Hà NộiKinh
222Lê Gia HuyNam27/07/2010Hà NộiKinh
223Lê Quang HuyNam19/12/2010Hà NộiKinh
224Mai Gia HuyNam31/01/2010Hà NộiKinh
225Nguyễn Gia HuyNam06/03/2010Hà NộiKinh
226Nguyễn Gia HuyNam06/05/2010Hà NộiKinh
227Nguyễn Quang HuyNam20/09/2010Hà NộiKinh
228Nguyễn Quang HuyNam16/08/2010Hà NộiKinh
229Phạm Gia HuyNam04/08/2010Hà NộiKinh
230Phạm Lâm HuyNam14/11/2010Hà NộiKinh
231Tống Gia HuyNam17/10/2010Hà NộiKinh
232Trần Gia HuyNam20/03/2010Hà NộiKinh
233Từ Minh HuyNam26/02/2010Hà NộiKinh
234Lê Khánh HuyềnNữ17/02/2010Hà NộiKinh
235Nguyễn Khánh HuyềnNữ02/09/2010Hà NộiKinh
236Phan Minh HuyềnNữ27/03/2010Hà NộiKinh
237Vũ Ngọc HuyềnNữ09/10/2010Hà NộiKinh
238Đặng Tiến KhảiNam12/03/2010Hà NộiKinh
239Nguyễn Văn KhảiNam11/06/2010Hà NộiKinh
240Đỗ Minh KhangNam11/11/2010 Hồ Chí MinhKinh
241Ngô Thuận KhangNam02/11/2010Hà NộiKinh
242Nguyễn Mạnh KhangNam02/02/2010Hà NộiKinh
243Trương Đức KhangNam18/05/2010Hà NộiKinh
244Chu Vũ An KhánhNữ18/05/2010Hà NộiKinh
245Hà Hoàng Gia KhánhNam27/06/2010 Quảng NinhKinh
246Lương Hữu KhánhNam19/02/2010Hà NộiKinh
247Nguyễn Bùi Gia KhánhNam20/09/2010Hà NộiKinh
248Nguyễn Nam KhánhNam05/05/2010Hà NộiKinh
249Nguyễn Nam KhánhNam18/02/2010Hà NộiKinh
250Nguyễn Nam KhánhNam16/10/2010Hà NộiKinh
251Phạm Huy KhánhNam26/07/2010Hà NộiKinh
252Phạm Quốc KhánhNam29/08/2010Hà NộiKinh
253Tạ Gia KhánhNam15/06/2009Hà NộiKinh
254Trần Nam KhánhNam02/11/2010Hà NộiKinh
255Trịnh Duy KhánhNam07/11/2010Hà NộiKinh
256Hà Gia KhoaNam05/10/2010Hà NộiKinh
257Lê Nguyên KhoaNam08/08/2010Hà NộiKinh
258Nguyễn Đăng KhoaNam25/09/2010Hà NộiKinh
259Trần Anh KhoaNam24/12/2010Hà NộiKinh
260Dương Gia KhôiNam24/08/2010Hà NộiKinh
261Hà Anh KhôiNam19/10/2010Hà NộiKinh
262Ngô Bá Anh KhôiNam01/09/2010Hà NộiKinh
263Nguyễn Minh KhôiNam11/11/2010Hà NộiKinh
264Trần Đăng KhôiNam01/09/2010Hà NộiKinh
265Trần Vũ KhôiNam09/12/2010Hà NộiKinh
266Đỗ Trần Minh KhuêNữ08/09/2010Hà NộiKinh
267Nguyễn Minh KhuêNữ11/07/2010Hà NộiKinh
268Mai Mạnh KiênNam10/09/2010Hà NộiKinh
269Nguyễn Đức Trung KiênNam05/03/2010Hà NộiKinh
270Nguyễn Trung KiênNam20/07/2010Hà NộiKinh
271Lê Tuấn KiệtNam20/10/2010Hà NộiKinh
272Bùi Thanh LâmNam17/09/2010Hà NộiKinh
273Bùi Tuấn LâmNam07/03/2010Hà NộiKinh
274Đỗ Hoàng LâmNam19/08/2010Hà NộiKinh
275Hoàng Mai LâmNữ03/11/2010Hà NộiKinh
276Nguyễn Hoa LâmNữ28/09/2010Hà NộiKinh
277Nguyễn Ngọc Thùy LâmNữ22/11/2010Hà NộiKinh
278Nguyễn Quế LâmNữ30/10/2010Hà NộiKinh
279Nguyễn Thanh LâmNam03/11/2010Hà NộiKinh
280Nguyễn Thanh LâmNam09/12/2010Hà NộiKinh
281Nguyễn Tuệ LâmNữ07/08/2010Hà NộiKinh
282Nguyễn Tuệ LâmNữ06/09/2010Hà NộiKinh
283Nguyễn Văn Thái LâmNam12/06/2010Hà NộiKinh
284Phạm Khương LâmNam14/04/2010Hà NộiKinh
285Phạm Phan Bảo LâmNam08/05/2010Hà NộiKinh
286Vũ Tuấn LâmNam11/05/2010Hà NộiKinh
287Lê Bảo LanNữ10/01/2010Hà NộiKinh
288Ngọc Diễm LanNữ09/03/2010Hà NộiKinh
289Nguyễn Phương LanNữ29/04/2010Hà NộiKinh
290Nguyễn Thái Chi LanNữ16/01/2010Hà NộiKinh
291Đặng Gia LinhNữ03/10/2010Hà NộiKinh
292Đặng Nguyễn Thùy LinhNữ13/05/2010Hà NộiKinh
293Đỗ Phương LinhNữ14/02/2010Hà NộiKinh
294Hoàng Ngọc LinhNữ06/07/2010Hà NộiKinh
295Lê Diệu LinhNữ19/02/2010Hà NộiKinh
296Lê Phương LinhNữ12/04/2010Hà NộiKinh
297Lê Thảo LinhNữ10/01/2010 Thanh HóaKinh
298Ngô Trần Mỹ LinhNữ11/09/2010Hà NộiKinh
299Nguyễn Ánh LinhNữ22/11/2010Hà NộiKinh
300Nguyễn Cẩm LinhNữ15/07/2010Hà NộiKinh
301Nguyễn Hà LinhNữ30/07/2010Hà NộiKinh
302Nguyễn Kiều LinhNữ01/01/2010Hà NộiKinh
303Nguyễn Ngọc LinhNữ05/09/2010Hà NộiKinh
304Nguyễn Ngọc LinhNữ15/02/2010Hà NộiKinh
305Nguyễn Ngọc Trang LinhNữ31/10/2010Hà NộiKinh
306Nguyễn Nhật LinhNam25/11/2010Hà NộiKinh
307Nguyễn Vũ Thủy LinhNữ06/04/2010Hà NộiKinh
308Phạm Hà LinhNữ04/07/2010Hà NộiKinh
309Phạm Hà LinhNữ01/12/2010Hà NộiKinh
310Phạm Ngọc LinhNữ30/03/2010Hà NộiKinh
311Phạm Ngọc Bảo LinhNữ27/05/2010Hà NộiKinh
312Phạm Thùy LinhNữ05/01/2010Hà NộiKinh
313Phan Hà LinhNữ20/12/2010Hà NộiKinh
314Phan Kiều LinhNữ30/08/2010Hà NộiKinh
315Tạ Gia LinhNữ11/08/2010 Hưng YênKinh
316Tạ Hà LinhNữ06/06/2010Hà NộiKinh
317Trần Khánh LinhNữ17/10/2010Hà NộiKinh
318Trần Khánh LinhNữ26/10/2010Hà NộiKinh
319Trần Ngọc LinhNữ11/09/2010Hà NộiKinh
320Trần Tú LinhNữ21/07/2010Hà NộiKinh
321Trịnh Hoàng Khánh LinhNữ04/11/2010Hà NộiKinh
322Vũ Hà LinhNữ20/01/2010 Bắc GiangKinh
323Vũ Phương LinhNữ16/03/2010Hà NộiKinh
324Nguyễn Thành LộcNam18/07/2010Hà NộiKinh
325Lê Bùi Hải LongNam08/09/2010Hà NộiKinh
326Nguyễn Hoàng LongNam06/10/2010Hà NộiKinh
327Nguyễn Việt LongNam01/07/2010Hà NộiKinh
328Mai Trần Khánh LyNữ24/05/2010Hà NộiKinh
329Ngô Trúc MaiNữ23/10/2010Hà NộiKinh
330Phạm Xuân MaiNữ29/08/2010 Nam ĐịnhKinh
331Trần Phương MaiNữ30/07/2010Hà NộiKinh
332Vũ Đắc Thanh MaiNữ10/10/2010Hà NộiKinh
333Bùi Ngọc MiNữ27/06/2010Hà NộiKinh
334Lê Nguyễn Hà MiNữ12/09/2010Hà NộiKinh
335Bùi Nguyễn Tuệ MinhNữ07/09/2010Hà NộiKinh
336Đặng Hải MinhNam22/01/2010Hà NộiKinh
337Đặng Nhật MinhNam24/11/2010Hà NộiKinh
338Đinh Quang MinhNam14/04/2010Hà NộiKinh
339Đỗ Hồng MinhNam11/05/2010Hà NộiKinh
340Đỗ Như Quang MinhNam18/01/2010Hà NộiKinh
341Dương Phương MinhNữ15/07/2010Hà NộiKinh
342Lê MinhNam29/09/2010Hà NộiKinh
343Lê Duy MinhNam14/05/2010Hà NộiKinh
344Lê Hải MinhNam25/02/2010Hà NộiKinh
345Nguyễn Bá Vũ MinhNam10/03/2010Hà NộiKinh
346Nguyễn Bình MinhNam29/08/2010Hà NộiKinh
347Nguyễn Bùi Hoàng MinhNam02/05/2010Hà NộiKinh
348Nguyễn Giang MinhNam22/01/2010Hà NộiKinh
349Nguyễn Hải MinhNam28/10/2010Hà NộiKinh
350Nguyễn Hoàng MinhNam02/05/2010Hà NộiKinh
351Nguyễn Khôi MinhNam13/03/2010Hà NộiKinh
352Nguyễn Nhật MinhNam07/07/2010Hà NộiKinh
353Nguyễn Quang MinhNam25/07/2010Hà NộiKinh
354Nguyễn Quang MinhNam14/08/2010Hà NộiKinh
355Nguyễn Tuấn MinhNam08/02/2010Hà NộiKinh
356Phạm Bình MinhNam02/10/2010Hà NộiKinh