Friday, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THCS Tân Định

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Công văn số 510/UBND-GDĐT ngày 19/3/2019 của UBND Quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào biên bản họp ngày02/4/2019 của nhà trường THCS Tân Định  với UBND phường Tương Mai;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường,

Trường THCS Tân Định ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tân Định năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.  

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phường, đề xuất phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

 

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

 5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng và chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

- Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh sống trên địa bàn phường Tương Mai.

2. Độ tuổi dự tuyển:

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008).

- Những trường hợp đặc biệt:

+ HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học có độ tuổi cao hơn quy định thì tuổi vào lớp 6 căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 với độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

- HS không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trung học cơ sở (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận Hoàng Mai hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường Tương Mai.

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

4.1. Cấp mã số cho HS:

HS nhận mã số tuyển sinh và mật khẩu tại trường tiểu học (nơi học sinh hoàn thành chương trình lớp 5) trước ngày 25/5/2019.

          4.2. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

- Tuyển sinh bổ sung: Sau ngày 18/7/2019, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu giao, trường báo cáo phòng GD&ĐT Quận. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, nếu được phòng GD&ĐT Quận cho phép, nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 679HS/14lớp, trung bình 48.5HS/lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Phường Tương Mai.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn phường bắt đầu từ ngày 12/6/2019.

2. Thông báo công khai tại trường, trên Website của trường tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS về tuyển sinh trực tuyến.

4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để hỗ trợ cha mẹ HS tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.

- Về CSVC:

+ 06 máy tính hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

+ 03 phòng tuyển sinh có đủ quạt, đèn, nước uống, điều hòa.

- Về đội ngũ:

 + Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) gồm 09 người, làm việc đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thời gian quy định.

 + Tổ chức trông giữ xe (không thu lệ phí), đảm bảo an ninh trường học trong suốt thời gian tuyển sinh.

5. HĐTS của nhà trường năm học 2019 - 2020 do Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập, HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập,...  Bố trí bộ phận hỗ trợ CMHS, giải đáp thắc mắc và thực hiện tuyển sinh theo quy định.

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS rút hồ sơ tuyển sinh khi có nhu cầu.

8. Tổ chức tuyển sinh:

a. Cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có). Dữ liệu tuyển sinh nếu trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu”, kí ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí, đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ cho HS. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b. Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt khi trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

9. Phân công trách nhiệm và lịch trực cụ thể cho từng thành viên trong HĐTS (Phụ lục đính kèm).

10. Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT Quận.

11. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Ngày 12/6/2019: Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh.

- Từ 7/7 đến 9/7/2019: Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.

- Từ 13/7 đến 18/7/2019: Tuyển sinh trực tiếp.

- 11h ngày 19/7/2019: Trường báo cáo về công tác tuyển sinh và đề nghị tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, gửi kèm danh sách (nếu có bổ sung).

- Từ 20/7 đến 22/7/2019: Tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu và được phép của phòng GD&ĐT.

- Ngày 21/7/2019: Trường nộp báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

- Ngày 23/7/2019: Trường nộp báo cáo nhanh công tác tuyển sinh sau tuyển sinh bổ sung về phòng GD&ĐT.

- Ngày 26/7/2019: Trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT (gửi kèm danh sách học sinh đã tuyển).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Tân Định năm học 2019 - 2020. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai;

- UBND phường Tương Mai;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Cổng thông tin điện tử trường THCSTĐ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Chu Thị Xuân Hường

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Đàm Thục Hạnh

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ và lịch trực tuyển sinh năm học 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THCSTĐ ngày 18/5/2019

của trường THCS Tân Định)

         

I. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐTS

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐTS.

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của nhà trường trước UBND quận Hoàng Mai, phòng GD&ĐT.

- Giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của HĐTS khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

- Tham gia giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh khi được phân công.

- Trực tuyển sinh theo Lịch làm việc của HĐTS.

3. Thư ký Hội đồng:

- Ghi chép đầy đủ biên bản làm việc từng ngày của HĐTS.

- Cập nhật hồ sơ tuyển sinh hàng ngày.

- Thống kê số liệu tuyển sinh theo quy định.

4. Các thành viên trong Hội đồng:

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo Lịch phân công.

- Kiểm tra hồ sơ, đối khớp thông tin của học sinh đến tuyển sinh, ký xác nhận thông tin theo quy định.

- Hướng dẫn CMHS hoàn thành thủ tục tuyển sinh.

- Tổng hợp, nộp hồ sơ tuyển sinh cho Thư ký HĐTS cuối mỗi ngày.

 

          II. Lịch trực tuyển sinh năm học 2019 - 2020:

Ngày

Người trực tuyển sinh

Lãnh đạo trực tuyển sinh

Cán bộ tuyển sinh

Họ tên

Điện thoại

Họ tên

Điện thoại

Tuyển sinh trực tuyến ngày 07/7/2019

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Ngô Thị Thao

0912968146

Tuyển sinh trực tuyến ngày 08/7/2019

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Ngô Thị Thao

0912968146

Tuyển sinh trực tuyến ngày 09/7/2019

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Ngô Thị Thao

0912968146

Từ ngày 13/7/2019

đến 15/7/2019

Từ Tổ 1 đến 35

P. Hội Đồng

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Lương Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thị Hương Giang

0986923028

0988484724

0918093774

0976751803

 

P. Tài vụ, VT

Đặng Hồng Vân

Ngô Thị Thao

Phạm Bích Thủy

Trần Ánh Huyền

 

0989098953

0912968146

0915671325

0988144741

Từ ngày 16/7/2019 

đến 18/7/ 2019

Từ Tổ 36 đến Tổ 72

P. Hội Đồng

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Lương Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thị Hương Giang

0986923028

0988484724

0918093774

0976751803

 

P. Tài vụ, VT

Đặng Hồng Vân

Ngô Thị Thao

Phạm Bích Thủy

Trần Ánh Huyền

 

0989098953

0912968146

0915671325

0988144741

Từ ngày 20/7/2019 đến 22/7/2019 (Nếu có)

P. Hội Đồng

Chu Thị Xuân Hường

0982795640

Trần Ánh Huyền

 

0988144741

P. Tài vụ, VT

 

 

Đặng Hồng Vân

Ngô Thị Thao

Phạm Bích Thủy

 

0989098953

0912968146

0915671325

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 63
Tháng 09 : 476.164
Tháng trước : 5.180
Năm 2022 : 662.762
Năm trước : 66.178
Tổng số : 750.457